MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Ådalen og Ådalens Børnehus

Ådalens Børnehus og Ådalens Skole er lokalområdets dagtilbud og skole. Nærhed og fællesskab og oplevelsen af sammenhæng og mening er afgørende for vores alles tryghed og trivsel. Derfor tænker vi os fælles, med bl.a. fælles bestyrelse, trygge overgange, fælles vision og målet om at vi vil være børnehus og skole for alle Ådalens børn.

Leg, læring og fællesskab for alle

Alle børn og unge skal opleve sig som en værdifuld del af et fællesskab i Ådalen. Det er de voksnes ansvar, at fællesskaberne er positive og tolerante og med til at udvikle børnene fagligt, socialt og personligt. De voksne skal være positive rollemodeller for børnene i både sprog og handlinger.

Vi er også et Sangglad Børnehus

Vi blev i december 2020 certificeret Sangglad institution, og vi forsætter vores sanglyst, både i hverdagen, men også med supervision fra vores sangkonsulent, Kristine Worre Thastum. Men hvad er egentligt en sangglad institution?